WEGES

GS MENS UT

TECHNOLOGY

ĐẦU GẬY

Đầu gậy được làm sắt non S26 để tạo độ bám cho mặt gậy giúp tăng độ spin và bóng đậu hơn.

MẶT GẬY

Mặt gậy được thiết kế như lưỡi dao rất lợi thế cho địa hình cỏ dày, cỏ gà, cỏ ngược.

CHẤT LIỆU

Với chất liệu truyền thống nhưng không hề mất tính hiệu quả mà còn tăng tính năng khi gặp phải trời mưa.

GS MENS UT – SPEC

Head material/ Manufacturing process Mild Steel ( S 26 )
Head Weight

 

Club Number 52 54 56 58 60 62 64
Loft angle (o) 52 54 56 58 60 62 64
Lie angle (o) 63.5
Bounce angle (o) 10 10 10 12 12 8 6
 Club Length (mm) 35
Shalf steel S D2
R

GS MENS UT – SHAFT

N.S.Pro For Steel shalf

Fex Weight(g) Torque
R 95 3.0
S 95 3.1

GS MENS UT – GRIP


PRODUCTS FEATURED