KH 555

GS MENS UT

LOST
R/SR/S
LENGTH
46
FLEX
10.5 & 9.5
SHAFT
488

TECHNOLOGY

Thông tin chung

– Thể tích mặt gậy: 488CC – Màu sắc: mặt vàng và mặt màu đên – Độ: 9.5o và 10.5o – Chất liệu: titanium

Bề mặt tiếp xúc

Bề mặt tiếp xúc đa điểm với độ dày cấu trúc khác nhau, các golfer yên tâm trong cú đánh với vị trí lệch tâm gậy. Cộng thêm mặt tiếp xúc bóng có phủ lớp tạo bật tạo độ nảy giúp bóng bay xa hơn 30 yard đến 60 yard. Mặt gậy được thiết kế góc lie đóng hơn 2o rất thích hợp cho người chơi bị fade.

GS MENS UT – SPEC

Head material Face Titanium body 2-8 titanium+ SUS
Head construction Face: forged body: vacuum precision casting
Finish high – gloss metallic gold gradation poarized coating

 

Club Number #1
Loft angle (o) 9.5 10.5
Lie angle (o) 58
Head volume (cm2) 488 max
 Club Length (iches) 46
Swing Weight D5(s)  D5 (SR)   D4(R)
Club Weight 339

 

 

GS MENS UT – SHAFT

Kentack carbon shalft

Fex Kickpoint Weight Torque
R Mid 54 4.2
SR Mid 56 4.1
S Mid 58 4.0

GS MENS UT – GRIP


PRODUCTS FEATURED