GỖ KF808-T

GS MENS UT

LENGTH
43.5/ 42.25/ 41
FLEX
15/ 18/ 21
SHAFT
200/ 185/ 170

TECHNOLOGY

ĐẦU GẬY

Đầu gậy được làm bằng chất liệu titanium

MẶT GẬY

Diện tích mặt gậy lớn hơn nhờ vậy điểm ngọt nhiều hơn giúp tăng tốc độ bóng ra khỏi mặt gậy. Thiết kế mặt gậy đầm hơn so với trước đây nhằm tăng gia tốc đầu gậy, tối ưu hóa cú đánh và giúp Golfer cảm thấy đánh gậy gỗ dễ dàng hơn.

GS MENS UT – SPEC

Gỗ 3 Gỗ 5 Gỗ 7
Loft 15 18

21

Lie

58.5 59.5 60.5
head CC 200 185

170

Length

43.5 42.25

41

Shalf 3Kamon/ 4Kamon

R 51g

SR

53g

S

58g

GS MENS UT – SHAFT

GS MENS UT – GRIP


PRODUCTS FEATURED