KH 888

GS MENS UT

LOST
R/SR/S
LENGTH
46
FLEX
10.5 & 9.5
SHAFT
500

TECHNOLOGY

Thông tin chung

– Thể tích mặt gậy: 500CC – Độ: 9.5o và 10.5o – Màu sắc: mặt màu vàng và mặt màu đen – Chất liệu: Titanium

Công nghệ mới

Công nghệ mới giúp người chơi dễ dàng hơn cho các cú đánh. Vị trí điểm ngọt tăng lên, rộng hơn tạo cho người chơi yên tâm với lỗi swing trong khi đánh golf.

Bề mặt

Lợi thế bề mặt giúp bóng lăn xa hơn so với vị trí rơi tầm 40 yard đến 60 yard.

GS MENS UT – SPEC

Head material Face Titanium body 2-8 titanium+ SUS
Head construction Face: forged body: vacuum precision casting
Finish high – gloss metallic gold gradation poarized coating

 

Club Number #1
Loft angle (o) 9.5 10.5
Lie angle (o) 58
Head volume (cm2) 500
 Club Length (iches) 46
Swing Weight D5(s)  D5 (SR)   D4(R)
Club Weight 339

GS MENS UT – SHAFT

Kentack carbon shalft

Fex Kickpoint Weight Torque
R Mid 54 4.2
SR Mid 56 4.1
S Mid 58 4.0

GS MENS UT – GRIP


PRODUCTS FEATURED