HIKYU

GS MENS UT

LENGTH
46
FLEX
10.5 & 9.5
SHAFT
460

TECHNOLOGY

ĐẦU GẬY

Đầu gậy được làm bởi chất liệu titanium, mặt gậy tráng gương nên dành cho Golfer có HC tốt.

TRỌNG TÂM GẬY

Trọng tâm gậy được thiết kế thấp, thiết kế mặt gậy tráng gương làm giảm spin bóng, cản lực của gió.

GS MENS UT – SPEC

Loft 10.5o 9.5o
Lie 59
Head CC 460
Length 46
Shalf 4Kamon R 47g
S 51g

GS MENS UT – SHAFT

GS MENS UT – GRIP


PRODUCTS FEATURED